Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1039 - Gestió de la Qualitat

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El mètode didàctic utilitzat en l'assignatura implica una combinació de:

-Ensenyaments teòrics: el professorat introduirà la matèria i es treballaran activitats a l'aula per a interioritzar els conceptes tractats en cada sessió, fomentant l'aprenentatge per descobriment i el desenvolupament d'un esperit crític respecte a la informació disponible. Participació de l'estudiantat a través de preguntes i debat sobre la teoria i exemples pràctics, encoratjant a l'alumne al fet que desenvolupe els continguts i conceptes per si mateix.

-Ensenyaments pràctics: es realitzarà la discussió de casos, resolució d'exercicis i problemes, la cerca d'informació sobre bones pràctiques de gestió en l'hemeroteca i internet que fomente el treball autònom de l'alumnat i el treball en equip.

Per a un adequat seguiment del curs és necessària l'assistència a classe durant tot el semestre, la participació en les classes i l'aprofitament de les hores d'atenció a l'estudiant per part del professorat per a poder resoldre els problemes que puguen sorgir en el procés d'aprenentatge.

Tota la informació sobre els materials i activitats a realitzar en l'assignatura s'anirà aportant a través de l'aula virtual de l'assignatura, en la qual l'alumnat disposarà de diversos recursos per a l'aprenentatge (programa, resums dels temes, activitats pràctiques, lectures recomanades, vídeos,…). L'aula virtual pretén complementar les activitats desenvolupades en classe i servir d'eina de comunicació entre alumnat i professorat, i entre el mateix alumnat (a través dels fòrums, tauler d'anuncis, ….).