AE1037 - Màrqueting Internacional

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1.      Màrqueting internacional en l'empresa.

2.      Negociacions multiculturals.

3.      Investigació del màrqueting internacional.

4.      El procés de selecció de mercats internacionals.

5.      Estratègies de màrqueting internacional.

6.      Decisions sobre el producte.

7.      Decisions sobre el preu.

8.      Decisions sobre distribució.

9.      Decisions sobre la comunicació.

10.    Organització i control del programa de màrqueting internacional.