AE1033 - Gestió de Canals de Distribució

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Programa Analític

Primera Part. - La cadena de subministrament

Tema 1. Concepte de cadena de subministrament i canal de comercialització

1.1.- Concepte i components de la cadena de subministrament

1.1.- La Importància de la distribució comercial (canal de distribució / comercialització)

1.3.- Funcions i fluxos de la cadena de comercialització

1.4.- Per què existeixen els intermediaris?

1.5.- Criteris de classificació de canals de comercialització

Tema 2. Les formes d'organitzar el canal de comercialització

2.1.- L'organització dels canals

2.2.- Els sistemes verticals d'organització dels canals

2.3.- Els sistemes horitzontals d'organització dels canals

Tema 3. La distribució física i la logística

3.1.-Funcions de la Logística i de la Distribució física

3.2.- Les decisions d'aprovisionament

3.3.- Les decisions d'emmagatzematge

3.4.- les decisions de transport

3.5.- La gestió i control d'inventaris

3.6.- Els sistemes d'informació

Tema 4. El comerç electrònic

4.1.- Concepte i importància del comerç electrònic a la distribució comercial

4.2.- Tipus de comerç electrònic

4.3.- Característiques, funcions i organització del comerç electrònic

4.4.-Logística interna i externa del comerç electrònic

Segona part. - Els agents del canal de comercialització

Tema 5. Els intermediaris majoristes

5.1.- La naturalesa i estructura del comerç majorista

5.2.- Tipologia de formes comercials majoristes

5.3.- Tendències en el comerç majorista

Tema 6. Els intermediaris minoristes

6.1.- La naturalesa i estructura del comerç minorista

6.2.- Tipologia de les formes comercials minoristes

6.3.- Tendències en el comerç minorista

Tercera Part. - Creació i gestió del canal de comercialització

Tema 7. El disseny i la selecció del canal de comercialització

7.1.- Estratègia de distribució adoptada pel fabricant

7.2.- Selecció de canals: factors influents i criteris

7.3.- Mètodes de selecció

7.4.- Avaluació i control dels canals de distribució

Tema 8. Les relacions al canal

8.1.- Lideratge

8.2.- Poder-dependència

8.3.- Conflicte

8.4.- Relacions entre fabricant i distribuïdor: de la rivalitat a la cooperació

8.5.- Trade Màrqueting

Tema 9. La gestió del comerç minorista

9.1.- Les estratègies d'assortiment

9.2.- Les marques del distribuïdor

Tema 10. Marxandatge

10.1.- Marxandatge de presentació

10.2.- Merchadising de seducció

10.3.- Marxandatge de gestió

10.4.- Marxandatge on line