Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1021 - Fonaments d'Econometria

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

22,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG06 - Resolució de problemes.

EC09 - Dissenyar els mètodes bàsics d’anàlisi  i predicció de models econòmics

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

Resultats d'aprenentatge

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Elaborar contrastos d’hipòtesis.

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.

Buscar i presentar informació rellevant de forma estructurada, tant en aspectes de forma com de fons.

Aplicar l’anàlisi de regressió bàsica amb dades de tall transversal.

Aplicar els mètodes usant programes informàtics especialitzats.