Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1011 - Estadística

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

Capítol 1  Què és l'estadística ?
 
Què s'entén per estadística ?
 
Tipus de variables
 
Capítol 2  Descripció de dades : taules de freqüències , distribucions de freqüències i la seva representació gràfica
 
Construcció d'una taula de freqüències
 
Representació gràfica d'una distribució de freqüències
 
Capítol 3   Descripció de dades : mesures numèriques
 
Mesures de posició
 
Mesures de dispersió
 
Capítol 4  Descripció de dades : presentació i anàlisi de dades
 
Diagrames de punts
 
Gràfiques de tija i fulles
 
Altres mesures de dispersió
 
Quartils, decils i percentils
 
Diagrames de caixa
 
Biaix
 
Descripció de la relació entre dues variables
 
Capítol 5  Regressió lineal i correlació
 
Coeficient de correlació
 
Recta de regressió
 
Capítol 6   Estudi dels conceptes de la probabilitat
 
Què és la probabilitat ?
 
Algunes regles per a calcular probabilitats
 
Taules de contingències
 
Teorema de Bayes
 
Capítol 7   Distribucions discretes de probabilitat
 
Què és una distribució de probabilitat ?
 
Variable aleatòria discreta ,
 
Variable aleatòria contínua
 
Distribució de probabilitat binomial
 
Distribució de probabilitat hipergeométrica
 
Distribució de probabilitat de Poisson
 
Capítol 8  Distribucions de probabilitat contínua
 
Uniforme
 
Exponencial
 
Normal
 
Capítol 9   Mètodes de mostreig i teorema del límit central
 
Mètodes de mostreig
 
Distribució mostral de la mitjana
 
Teorema del límit central