Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1011 - Estadística

Curs 2 - Semestre 1

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

A05 - Estadística

AE1011 - Estadística

Reconeixement

C23 - Estadística

AE1011 - Estadística

Reconeixement

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

CA0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

CA0908 - Història del Món Actual (Història)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

CS1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

CS1002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

CS1006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

CS2002 - Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials (Sociologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

CS2005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

CS2006 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

CS2007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

CS2010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

DR1003 - Història del Dret (Història)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

DR1005 - Principis d'Economia (Economia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

EC1011 - Estadística

AE1011 - Estadística

Reconeixement

ES2001 - Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació Física i l’Esport (Educació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

ES2002 - Història de l’Activitat Física i de l’Esport (Història)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

ES2007 - Psicologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Psicologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

ES2016 - Aprenentatge i Desenvolupament Motor (Psicologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

ES2018 - Sociologia de l’Activitat Física i de l’Esport (Sociologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

FC1011 - Estadística

AE1011 - Estadística

Reconeixement

GA1201 - Introducció a la Comptabilitat

AE1011 - Estadística

Reconeixement

GA1202 - Introducció a la Sociologia

AE1011 - Estadística

Reconeixement

GA1203 - Introducció al Dret

AE1011 - Estadística

Reconeixement

GA1204 - Organització d'Empreses

AE1011 - Estadística

Reconeixement

GA1205 - Principis d'Economia

AE1011 - Estadística

Reconeixement

GA1206 - Introducció a l'Estadística

AE1011 - Estadística

Reconeixement

GA1207 - Economia Pública

AE1011 - Estadística

Reconeixement

GA1209 - Introducció al Dret Constitucional

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MI1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MI1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MI1009 - Història de l'Educació (Història)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MI1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MI1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MI1804 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MI1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

AE1011 - Estadística

Adaptació

MI1809 - Història de l'Educació (Història)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MI1851 - Educació per a la Diversitat (Educació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MI1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MP1003 - Psicologia de l'Educació en l'Escola Infantil i Primària (Psicologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MP1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MP1009 - Història de l'Educació (Història)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MP1013 - Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (Educació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MP1807 - Teoria de l'Educació (Educació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MP1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MP1812 - Educació per a la Diversitat (Educació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MP1855 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Educació (Educació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

MP1861 - Trastorns del Desenvolupament (Psicologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

PE0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

PE0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

PE0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

PU0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

PU0905 - Teoria del Periodisme (Comunicació)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

PU0908 - Història del Món Actual (Història)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

PU0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

RL0903 - Introducció al Dret (Dret)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

RL0905 - Principis d'Economia (Economia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

RL0906 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

RL0911 - Història Econòmica i Social (Història)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

RL0912 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

TU0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

TU0902 - Introducció al Dret (Dret)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

TU0907 - Introducció a l'Estadística (Estadística)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

TU0911 - Introducció a la Psicologia Social (Psicologia)

AE1011 - Estadística

Reconeixement

TU0912 - Màrqueting Estratègic (Empresa)

AE1011 - Estadística

Reconeixement