Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1011 - Estadística

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Contracte d'aprenentatge

30%

Criteris de superació

Prova d'avaluació

Tasca

Ponderació

Contracted'aprenentatge

 

· Presentació de problemes proposats

· Presentació de memòria de práticas

.Tests, qüestions, problemes.

30%Examen escrit

 


Tests, qüestions  i/o problemes

70%

Total

 

100%


A) A la prova referent al contracte d'aprenentatgeno s'exigirà nota mínima  y serà considerat com a activitat no recuperableEn l'examen escrits'exigirà haver obtingut 3 punts sobre un màxim de 7com a puntuació mínima perconsiderar el 70% del valor que sobre el total tenen aquesta provaEs considera que el (o laestudiant ha superat l'assignatura quan superi una puntuació de 5 punts sobre el total de 10 punts possibles un cop realitzada la ponderacióindicada.
BL'estudiant a es considerarà presentat quan es presenti a l'examen de la convocatòria oficial.