SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

ED0945 - Projecte de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

No hi ha temari definit. El projecte consistirà en un treball integrador dels coneixements i competències adquirides per l'alumnat durant els seus estudis de grau.

Es consideraran temes de PFG tots els inclosos en les atribucions professionals de l'Arquitectura Tècnica i competències de l'Enginyeria d'Edificació:

·         La documentació i anàlisi dels treballs de direcció, organització d’obra, gestió del procés, seguiment pressupostari, coordinació de seguretat i control de qualitat realitzats en l’Estada en Pràctiques.

·         Els projectes i direcció d’obres, d'instal·lacions i explotacions continguts en les branques de l’edificació.

·         Els projectes d'investigació i desenvolupament de materials, sistemes constructius o qualsevol tema relacionat amb l’edificació.

·         Treballs d’investigació o de cooperació realitzats en programes d’intercanvi acadèmic amb unes altres universitats, espanyoles o estrangeres.

·         La realització de projectes dins de l’àmbit de les atribucions de l’arquitecte tècnic i competències de l’enginyer o enginyera d’Edificació.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16