SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0939 - Química Analítica en l'Àrea de Salut Pública

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

  QU0939 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÍNICA

1.    Introducció a la Química Bioanalítica: Anàlisis de compostos d’interés clínic, toxicològic, forense, alimentari i mediambiental. Marc legal i legislació internacional. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

2.    Anàlisi de Substàncies Antibiòtics: Antimicrobians. Antivírals. Antiretrovirals. Antiparasitaris. Antisèptics. Antituberculosos. Antilepra. Antifúngics. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

3.    Anàlisi de Substàncies Antitumorals: Antitumorals o citoestàtics. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

4.    Anàlisi de Substàncies que afecten al Sistema Immunitari: AINES. Antigotosos. Antihistamínics. Immunosupressors, inmunomoduladors i inmunoestimulants. Vacunes i sèrums. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

5.    Anàlisi de Substàncies que afecten al Sistema Nervios Autonom: Parasimpaticomimètics. Antagonistes colinèrgics o parasimpaticolítics. Simpaticomimètics. Bloquejants adrenèrgics. Relaxants musculars.  Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

6.    Anàlisi de Substàncies que afecten al Sistema Nervios Central: Analgèsics narcòtics. i no narcòtics. Antitèrmics. Hipnòtics. Anestèsics. Antiparkinsonians. Anticonvulsius. Estimulants del SNC. Antimigranyosos. Neurolèptics. Ansiolitics. Antidepressius. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

7.    Anàlisis de Substàncies que afecten als Líquids Corporals: Diürètics, Agents que afecten al volum i a la composició dels líquids corporals. Nutrició parenteral. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

8.    Anàlisi de Substàncies que afecten al Sistema Cardiovascular: Inotròpics. Antiarrítmics. Antianginosos. Antihipertensors. Vasodilatadors perifèrics. Hipolipemiants. Anticardíacs. Antixoc. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

9.    Anàlisi de Substàncies que afecten al Sistema Digestiu: Reguladors de la motilitat esofàgica. Antiemètics i emètics. Antiulcerosos. Antidiarreics. Laxants i purgants. Antiinflamatoris intestinals. Antilitiásics biliars. Tècniques analítiques per a la seua quantificació. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

10.    Anàlisi de Substàncies que afecten al Sistema Respiratori: Antiasmàtics. Antitusígens, mucolítics i expectorants. Antianèmics. Anticoagulants. Fibrinolítics i antifibrinolitics. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

11.    Anàlisi de Substàncies que afecten al Sistema Endocrí: Hormones hipofisaries i hipotalàmiques. Hormones tiroidees. Antitiroidees. Hormones i fàrmacs que intervenen en el metabolisme del calci. Insulina, antidiabètics orals i altres hormones pancreàtiques. Corticoides. Andrògens. Estrògens i progestagens. Anticonceptius hormonals. Estimulants i relaxants de l'úter. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

12.    Anàlisi de Substàncies que afecten al Sistema Hematopoiètic: Antianèmics. Anticoagulants. Fibrinolítics i antifibrinolitics. Antiagregants plaquetaris. Factors de la coagulació. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

13.    Anàlisi de Fàrmacs d'Aplicació Tòpica: Dermatològics. Oftalmològics. Otorrinològics. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

14.    Anàlisi de Vitamines: Hidrosolubles i liposolubles. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

15.    Anàlisi Toxicològic i Forense: Drogues d’abús. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

16.    Anàlisis d’Aliments: Additius. Conservants. Micotoxines. Compostos antropogènics. Dioxines. PAHs. Metalls. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

17.    Anàlisi Mediambiental: Atmosfèrics, aquàtics i en sols. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16