Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0931 - Laboratori Químic I

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia que pretèn seguir l'assignatura de Laboratori Químic I resulta diferent a la metodologia clàssica que generalment ha seguit l'estudiantat al llarg dels diferents laboratoris que ha desenvolupat en les assignatures dels tres primers anys de Grau. El professorat no posarà a l'abast dels estudiants cap guió de laboratori amb les receptes de les diferents pràctiques a realitzar, sinó que l'estudiantat ha de  trobar a la bibliografia el mètode més adequat i traslladar-lo al laboratori per a resoldre un problema real, sempre amb la tutorització del professorat. La metodologia didàctica serà la següent:

Laboratori: Classes presencials per al desenvolupament de les pràctiques als laboratoris de química física i química analítica. Realització d'operacions analítiques bàsiques. Utilització de tècniques instrumentals cromatogràfiques, espectroscòpiques i automàtiques. Validació de metodologies. Tractament estadístic de les dades i interpretació dels resultats obtinguts. Interpretació de les dades procedents d'observacions i mesures al laboratori en termes de significació i de les teories que les sustenten. 

Participació en seminaris: Activitats presencials que inclouen l'organització i participació en seminaris de treball en grup per a introduir les pràctiques, realitzar presentacions orals i en equip de la metodologia posada a punt al laboratori, discutir els resultats obtesos i realitzar tractament de dades.

Participació en tutories: Activitats presencials en grup reduït que incloen la realització de tutories grupals per al seguiment de la preparació de les pràctiques per part del estudiantat. 

Proves escrites: Realització d'un examen escrit amb l'objectiu d'avaluar allò aprés al llarg del desenvolupament de l'assignatura.

Avaluació: activitats dirigides a comprovar en quina extensió l’estudiant ha assolit les competències (genèriques i específiques) de l’assignatura i els conceptes pràctics i teòrics. 

Treball personal: búsqueda bibliogràfica de la pràctica proposada, preparació de la metodologia seleccionada i trasllat d'aquesta al laboratori per a la resolució d'un problema real, preparació del examen escrit, estudi personal en general.