SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

QU0901 - Biologia

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

QU0902 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

QU0903 - Història del Pensament Científic (Història)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

QU0904 - Matemàtiques I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

QU0905 - Química I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

QU0906 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

QU0907 - Matemàtiques II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

QU0909 - Operacions Bàsiques de Laboratori (Química)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

QU0910 - Química II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

QU0911 - Càlcul Numèric i Estadística Aplicada

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

QU0912 - Química Analítica I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

QU0913 - Química Física I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

QU0914 - Química Inorgànica I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

QU0915 - Química Orgànica I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

QU0916 - Enginyeria Química

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

QU0917 - Química Analítica II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

QU0918 - Química Física II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

QU0919 - Química Inorgànica II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

QU0920 - Química Orgànica II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16