SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 88
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat d'organització i planificació.

Demostració inicial d'habilitats per a planificar, dissenyar i executar experiments en l'àmbit científic.

Descriure l'estructura i reactivitat de les principals classes de biomolècules i la química dels principals processos biològics.

Resolució de problemes.

Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge

Adquirir la formació i instrucció pràctiques necessàries per a aplicar de manera satisfactòria els mètodes experimentals més senzills usats en Bioquímica i Química Biològica.

Comprendre i utilitzar la informació bibliogràfica i tècnica referida als compostos bioquímics.

Comprendre l’estructura de les grans macromolècules biològiques (proteïnes, àcids nucleics i polisacàrids) i dels grans agregats biològics (membranes i bicapes), els factors que la determinen i com la seua funció està condicionada per la seua estructura.

Conèixer els aspectes més bàsics del funcionament de les cèl·lules i entendre’ls en termes químics. Conèixer els fets bàsics del metabolisme i les rutes metabòliques.

Conèixer els fonaments de la biosíntesi de proteïnes i àcids nucleics

Conèixer quals són les reaccions químiques de major importància en els processos biològics, entendre els seus mecanismes i els factors que les controlen. Conèixer quins són els factors cinètics i termodinàmics que controlen l’acció catalítica enzimàtica, els processos cooperatius i els inhibitoris.

Desenvolupar una actitud crítica, de perfeccionament en la labor experimental buscant solucions als problemes diaris en el laboratori incloent els aspectes de seguretat.

Disposar dels fonaments teòrics que permeten la comprensió del comportament dels sistemes biològics en termes de processos químics .

Habilitat per a la manipulació segura de mostres biològiques amb fins analítics o preparatius en laboratoris biosanitaris.

Poder explicar de manera comprensible fenòmens i processos relacionats amb la bioquímica i química biològica.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16