SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0973 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès)-A1 (Català) (III)

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura pera traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG04 - Motivació per la qualitat

CG06 - Autonomia

Resultats d'aprenentatge

Desenvolupar la capacitat de socialització en comunitats de coneixement i fomentar habilitats de captació de les seues normes, expectatives, preferències, etc.

Dominar totes les fases que conflueixen en el procés de traducció, des de la definició de l'encàrrec fins a l'entrega del producte final.

Llegir i redactar textos en llengua materna pertanyents als gèneres textuals més rellevants del sector.

Realitzar encàrrecs de treball concrets mitjançant l'ús d'estratègies i tècniques de traducció adequades.

Ser capaç d'establir un diàleg fluid i productiu amb el client, d'investigar dels nínxols i evolucions del mercat i d'autoformar-se per a assegurar la professionalitat i fiabilitat.

Ser capaç de comprendre els conceptes especialitzats, les relacions entre aquests i el sentit global del text.

Usar diversos recursos de consulta documental i avaluació crítica d'aquests.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16