Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0972 - Traducció A1 (Espanyol))-B (Anglès) (II)

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

90%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

A) Per a aprovar l'assignatura és necessari haver obtingut un mínim de 5 en l'examen final. A més, la mitjana dels treballs lliurats i l'examen final també ha de ser almenys de 5.

B) Es considera presentat en una convocatòria si l'alumne acudeix a fer l'examen corresponent. Es considera no presentat a l'examen si no s'acudeix a fer l'examen, independentment que s'haja lliurat els treballs avaluats al llarg del curs..

C) En cas de no haver realitzat o no haver superat les tasques avaluables programades durant el curs, en la segona convocatòria l'examen valdrà el 90% de la nota final; el restant 10% es pot obtenir lliurant una tasca avaluada.