SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0951 - Correcció i Edició de Textos

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 17,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura pera traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG03 - Raonament crític

CG04 - Motivació per la qualitat

CG14 - Adaptació a noves situacions

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d'ubicar-se com a agent en el context professional de la correcció.

Ser capaç d'aplicar les normes tècniques vinculades a la correcció de textos.

Dominar les qüestions vinculades a la qualitat lingüística en Llengua A.

Dominar les convencions ortotipogràfiques de la Llengua A en contrast amb la Llengua B.

Aprofundir en les destreses de documentació en matèries especialitzades.

Aprofundir en l'obtenció i gestió de la informació terminològica.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16