Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0947 - Traducció C (Alemany)-A1 (Català) (II)

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

Tema 1: La traducció segons funció (o tipus) textual

· Identificació de tipus textuals i relació amb l’encàrrec

· Anàlisi textual i traducció d’un text expositiu conceptual

Tema 2: La traducció de textos argumentatius

· Comprensió dels mecanismes de l’argumentació senzilla en alemany

· Comprensió dels mecanismes de l’argumentació complexa en alemany

· Caracterització i traducció d’un text argumentatiu

Tema 3: La traducció de textos narratius

· Anàlisi del text original

· Correcció i classificació d’errors

· Traducció d’un text narratiu

Tema 4: La traducció de textos descriptius

· Reactivació d’estratègies de documentació i traducció de referents culturals

· Preparació i traducció d’un text descriptiu

· Anàlisi i traducció d’un text descriptiu amb marques d’estil nominal

· Característiques i diversitat de textos descriptius

Tema 5: La traducció de textos amb funció exhortativa

· Anàlisi de textos instructius en alemany i en català

· Traducció d’un text instructiu

· Traducció de textos publicitaris

Tema 6: La traducció de gèneres marcats per l'àmbit de l’economia

· Reactivació d’estratègies de comprensió

· Treball amb un text paral·lel traduït

· Anàlisi i traducció d’un text divulgatiu de l'àmbit de l’economia

· Treball terminològic en l'àmbit de l’economia

Tema 7: La traducció de textos jurídics

· Tipologia dels gèneres jurídics

· Anàlisi d’un text del subgènere d’aplicació del dret públic

· Traducció d’un text divulgatiu del gènere jurídic

· Treball autònom amb un text de l'àmbit jurídic i amb la traducció al castellà

Tema 8: La traducció de textos marcats per l'àmbit de la tècnica

· Ressenya d’un article sobre problemes de documentació en les traduccions especialitzades

· Identificació de subgèneres

· Anàlisi d’un manual d’instruccions

· Comparació amb un text paral·lel i traducció

Tema 9: La traducció de gèneres marcats per l'àmbit de la ciència

· Identificació de característiques

· Anàlisi i traducció de textos de l'àmbit científic

· Documentació en l'àmbit de la medicina

· Anàlisi, documentació i traducció d’un text de l'àmbit de la medicina

Tema 10: La traducció literària I

· Els gèneres literaris. Identificació d’elements susceptibles de documentació

· Identificació del context cultural i documentació (assaig)

· Tractament de retòrica i subjectivitat (assaig)

· Anàlisi i traducció d’un text assagístic

Tema 11: La traducció literària II

· Anàlisi i traducció d’un conte

· Anàlisi i traducció d’un relat breu

· Identificació de gènere i traducció d’un text literari