Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0942 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

INTRODUCCIÓ

1. La traducció jurídica, la traducció econòmica i la traducció jurada

 1.1. Definició de la traducció jurídica i de la traducció econòmica.

 1.2. L'objecte de la traducció jurídica: els textos jurídics.

 1.3. L'objecte de la traducció econòmica: els textos econòmics.

 1.4. Les modalitats de traducció jurídica i econòmica.

 1.5. La traducció jurídica i econòmica davant la traducció jurada.

 1.6. La traducció jurídica i econòmica davant la traducció institucional.

2. La professió de traductor jurídic, econòmic i jurat.

 2.1. Requisits de formació.

 2.2. El mercat de la traducció jurídica, econòmica, jurada i institucional i les tarifes professionals.

 2.3. Gestió del treball i dels recursos de traducció.

 2.4. Recursos bibliogràfics sobre la traducció jurídica i jurada.


TRADUCCIÓ ECONÒMICA

 

3. Introducció a l'economia per a traductors.

3.1. L'economia com a entorn de la vida diària.

3.2. Importància de la competència temàtica per al traductor de textos econòmics.

3.3. Les grans idees del pensament econòmic.

3.4. Les institucions de l'economia i del desenvolupament econòmic.

3.5. El seguiment de l'evolució econòmica.

4. Els textos econòmics.

4.1. Caracterització del discurs econòmic.

4.2. La terminologia econòmica i el lèxic econòmic en context.

4.3. La innovació terminològica i textual en el discurs econòmic.

4.4. Els gèneres econòmics i els textos paral·lels.

4.5.    El treball amb corpus.

5. Pràctiques de pretraducció i documentació.

5.1. Correcció de textos econòmics.

5.2. Extracció terminològica de corpus paral·lels.

5.3. Comprensió dels textos econòmics divulgatius.

5.4. Comprensió de textos financers.

5.5. Pràctiques de reexpressió.

6. La traducció de documents econòmics divulgatius.

6.1. Traducció d'articles de premsa.

6.2. Traducció de textos didàctics.

6.3. Traducció de butlletins especialitzats.

 

TRADUCCIÓ JURÍDICA.

 

7.Introducció al dret per a traductors (lectures)

 7.1. Necessitat del dret en la vida diària.

 7.2. Importància de la competència temàtica per al traductor jurídic.

 7.3. Definició del terme dret i tipus de dret.

 7.4. Els agents del dret.

 7.5. Les fonts històriques i formals del dret.

 7.6. Les branques del dret espanyol

8. Introducció als grans sistemes del dret (lectures)

 8.1. El dret internacional i el dret comparat.

 8.2. Els organismes internacionals.

 8.3. La perspectiva comparada en l'estudi dels sistemes jurídics.

 8.4. El sistema jurídic continental i l'anglosaxó.

 8.5. Els ordenaments jurídics i l'estat de dret.

 

9. Les particularitats del text jurídic anglès.

 9.1. El discurs jurídic.

 9.2.La terminologia jurídica en context: el lèxic i la fraseologia jurídica.

 9.3.La sintaxi dels textos jurídics.

10. Identificació i classificació dels textos jurídics.

 10.1. Els gèneres jurídics.

               10.2. La classificació contrastiva dels gèneres jurídics: els equivalents.

 10.3. Els gèneres jurídics i els textos paral·lels.

 10.4. Els corpus de documents jurídics.

11. Pràctiques de pretraducció i documentació.

 11.1. El discurs jurídic.

 11.2. Terminologia especialitzada.

 11.3. Comprensió del llenguatge jurídic angloamericà.

 11.4. Reexpressió del llenguatge jurídic espanyol.

12. La traducció de documents jurídico-administratius senzills.

 12.1. Formalització de documents: document públic i privat

 12.2. Eficàcia legal dels documents estrangers a l'Estat espanyol

 12.3. El Registre Civil a l'Estat espanyol.

 12.4. El Registre Civil als països de dret anglo-americà.

 12.5. Creació d'un corpus (i un glossari) bilingüe de Registre Civil.

 12.6. Problemes de traducció de documents de Registre Civil anglès-espanyol.

 12.7. Certificat de naixement.

 12.8. Certificat de matrimoni.

 12.9. Certificat de defunció.

13. La traducció de documents acadèmics.

 13.1. Els sistemes educatius espanyol, britànic i nord-americà.

 13.2. El valor legal dels documents acadèmics.

 13.3. Creació d'un corpus (i un glossari) bilingüe de documents acadèmics.

 13.4. Problemes de traducció de documents acadèmics.

 anglès-espanyol

 13.5. Certificats acadèmics.

 13.6. Títols i notes.