Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0942 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès)-A1 (Espanyol)

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de traduir textos jurídics i macroeconòmics en funció dels encàrrecs de traducció i mediació més habituals.

Ser capaç de relacionar els principals encàrrecs de traducció jurídica i econòmica amb les expectatives de destinataris i clients.

Ser capaç de reconèixer i aplicar correctament les tècniques i estratègies en la traducció jurídica i econòmica.

Ser capaç de distingir les particularitats de la traducció jurídica.

Posseir/desenvolupar un coneixement operatiu del llenguatge jurídic i econòmic en llengües A i B.

Posseir/desenvolupar un coneixement operatiu del dret processal..

Posseir/desenvolupar un coneixement operatiu de la macroeconomia.

Desenvolupar un sistema de treball per a la gestió de documentació i terminologia jurídiques i econòmiques.