Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0936 - Traducció C (Francès)-A1 (Espanyol) (I)

Curs 3 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Metodologia activa centrada en l’estudiantat, protagonista en el procés d’adquisició de les competències traductores: es tracta de captar i desenvolupar estratègies personals de traducció.

Metodologia centrada en el procés traductor, és a dir, l’anàlisi de les diverses fases que el conformen. S’afavoreix la participació activa en l’aula de l’estudiantat, que es converteix en partícip del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Classes estructurades com a classes pràctiques de traducció, durant les quals el professorat assessora en aspectes diversos: possibles solucions traductològiques, problemes concrets de traducció, etc. Es parteix de la idea que no hi ha una única traducció correcta, sinó que molt sovint se’n poden trobar de diverses (unes millors que altres). L’argumentació en el moment de decidir les opcions de traducció és un factor clau en el desenvolupament de les classes.

Els textos emprats en classe procediran de diverses fonts i gairebé tots seran autèntics. Els exercicis seran també diversos, de caràcter individual o col·lectiu.

Les eines habituals de treball seran els manuals de traducció i l’aula virtual.

Es procurarà que la docència presencial es desenvolupe sempre al laboratori de traducció, amb l’objectiu que l’estudiantat es familiaritze des del principi amb les eines i amb la forma de treballar dels traductors professionals de francès-espanyol.

Enfocament pràctic que exigeix assistència continuada a classe. Es valorarà especialment el treball continuat, tant el fet a classe com a casa.