Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0928 - Terminologia per a Traductors i Intèrprets

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG03 - Raonament crític

CG04 - Motivació per la qualitat

CG08 - Capacitat d'organització i planificació

Resultats d'aprenentatge

Seleccionar fonts lèxiques i terminològiques de qualitat per a la traducció.

Organitzar la informació terminològica de forma estructurada per al seu ús en el procés de la traducció.

Organitzar la informació per a elaborar recursos lingüístics i terminològics.

Extraure informació conceptual a partir de textos especialitzats amb l'ús de eines terminològiques.

Elaborar recursos  terminològics de qualitat per a la traducció.

Elaborar recursos lingüístics i terminològics per al traductor.

Dominar eines informàtiques, recursos lèxics i terminològics per a l'obtenció i creació de dades terminològiques per a la traducció.

Buscar i seleccionar informació per a elaborar recursos lingüístics i terminològics específics.

Assimilar els fonaments de la terminologia i els seus distints enfocaments orientats a la traducció.

Aplicar la metodologia d'elaboració de recursos terminològics per a la traducció.

Aplicar la metodologia d'elaboració de recursos terminològics per a la traducció.

Analitzar i sintetitzar la informació per a seleccionar terminologia útil per a la traducció.