Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0919 - Traducció B (Anglès)-A1 (Català) (II)

Curs 2 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions se centraran en la reflexió teòrica i pràctica de les principals operacions que configuren el procés de traducció d’un text, és a dir: l’anàlisi i la comprensió del text de partida, la detecció dels problemes de traducció, la reescriptura i la revisió de la traducció. De sessió a sessió, la professora marcarà el treball que els i les alumnes hauran de realitzar durant la resta de la setmana i que consistirà en:

- L’anàlisi i el comentari de textos escrits en llengua anglesa,

- La traducció i/o la reescriptura de textos de l’anglès al català,

- L’anàlisi comparativa,

- La crítica i la correcció de diferents traduccions d’un mateix text i

- La redacció i producció de diferents tipus de textos en català.

És important que al llarg del curs l'estudiant o l'estudianta es familiaritze amb les eines informàtiques i les convencions de presentació de documents. No s’acceptaran traduccions i/o treballs que no estiguen tractats amb processador de textos i convenientment impresos, treballs sense índexs, documents amb errades ortogràfiques o tipogràfiques, etc. En tot moment, i sempre abans del lliurament dels treballs, es poden fer consultes al respecte en l'horari de tutories del professorat.

Es recomana a l'alumnat que faça un seguiment de l’assignatura en l’aula virtual de l’assignatura TI919 i que realitze totes les tasques proposades.