Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0919 - Traducció B (Anglès)-A1 (Català) (II)

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

15%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Procés d'avaluació entre estudiants

5%

Criteris de superació

a)    Per a aprovar l’assignatura cal traure una nota global de 5.

Es traurà la mitjana sempre que s’obtinga una puntuació de 4 o més en l’examen escrit.

 

b)    Es proposa un únic itinerari d’avaluació.

La qualificació final es determinarà a partir de les proves de l’Apartat I: 30% de la nota final. Correspon al seguiment del treball dut a terme al llarg del curs:

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

Traducció 1 (5%)

Traducció 2 (5%)

Dossier (5%)

Memòries i informes de pràctiques

Ressenya de la lectura proposada (5%)

Tasques de treball (5%)

Procés d'avaluació entre estudiants i estudiantes

Avaluació entre estudiants i estudiantes (5%)

 

 

L’Apartat Il: 70% de la nota final. Consistirà en una prova escrita final.

Les tasques corresponents a l'Apartat I, només es podran entregar al llarg del curs en les condicions i els terminis previstos i publicats convenientment en l'aula virtual. Els i les alumnes que no vulguen realitzar alguna de les tasques proposades en l'Apartat I podran fer-ho, però la seua avaluació mantindrà sempre els percentatges abans determinats.

Els i les alumnes que vulguen presentar-se només a la prova escrita (Apartat II), podran fer-ho i ser considerats com a presentats en una convocatòria. En tindran dues oportunitats, primera i segona convocatòria, però aquesta, en qualsevol cas, només comptarà com un 70% de la nota final.