Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0919 - Traducció B (Anglès)-A1 (Català) (II)

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CG02 - Resolució de problemes

CG04 - Motivació per la qualitat

CG07 - Presa de decisions

CG11 - Treball en equip

CG13 - Compromís ètic

CG14 - Adaptació a noves situacions

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de triar, utilitzar, consultar, gestionar i explotar eines terminològiques i documentals davant de la traducció d'una diversitat genèrica.

Ser capaç de desenvolupar flexibilitat a l'hora d'utilitzar coneixements traductològics durant la tasca de traduir.

Ser capaç d'utilitzar eines electròniques avançades específicament per a la labor del traductor i davant de gèneres diversos.

Dominar els aspectes contrastius relacionats amb el transvasament d'un ampli ventall de gèneres en llengua de partida i d'arribada.

Desenvolupar la pràctica real i complexa de la traducció ara enriquida per una diversitat de gèneres.

Assimilar estratègies de traducció que permeten enfrontar-se amb el transvasament de la diversitat textual.