SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0918 - Llengua i Cultura C (Francès) per a Traductors i Intèrprets

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

A) La nota de l'evaluació continua es tindrá en compte i afegirá a la nota de l'examen escrit només si s'ha obtingut un mínim de 4 a l'escrit (sobre 7).

B) La prova escrita serà una prova de comprensió d'un text i la seua reformulación en forma d'esquema, de resumen o de sintesi; de preguntes cortes sobre el temari vist a clase y d'alguna producció personal d'un génere textual dels que, pel nivell de llengua, deuen saber produir, segons els objectius d'aprenentatge.

C) Per a poder superar l'assignatura es deura haver realitzat al menys l'examen escrit i haver obtingut un 5 sumant l'escrit + l'evaluació continua.

D) Nota de l'evaluació continua (per als alumnes amb una assistència a classe d'un 80% com a minim): 30% entre carpetes d'aprenentatge i treballs acadèmics.

E) La nota d'evaluació continua es guardará per a totes les convocatòries.

F) Un estudiant es considera presentat si s'ha presentat a l'examen escrit.

 

    

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16