Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0918 - Llengua i Cultura Franceses (Idioma Modern)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

 

Proves d’avaluació

Puntuació

1). Examen final de competències (obligatori)

Fins a 6 punts. Mínim 3 per a  sumar els punts 2 i 3.

2). Elaboració de treballs acadèmics: Exposicions orals (data pactada durant el curs) (obligatori)

Fins a 2 punts.

3). Carpetes d’aprenentatge 

3.1. Exercicis en autonomia: dossiers comprensió escrita (entregats en una data pactada durant el curs)

3.2. Test d'autoavaluació, test i controls en classe i en l’aula virtu

Fins a 2 punts.

3.1 fins a 1 punt

3.2 fins a 1 punt

 

TOTAL (màxim de  punts)

10 punts

Per a aprovar l’assignatura és obligatori realitzar i aprovar l’examen final (la convocatòria corre en el cas contrari)

Els tests fets a classe i les exposicions orals no es recuperen.

Els treballs entregats i els tests fets en l'aula virtual es guarden per a la segona convocatòria.

Si entreguen treballs i tests però no es presenten al examen, es consideren no presentats i la nota dels treballs i dels tests es guarden per a la convocatoria extraordinari.