SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0910 - Fonaments de Teoria de la Comunicació

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Introducció: fonaments de la teoría de la comunicació (mediàtica)

2. Teories sobre els efectes de la comunicació mediàtica

3. Perspectives interpretatives. 

4. Perspectiva funcionalista.

5. Teoria crítica i Escola de Francfort.

6. Efectes a llarg termini, aproximacions discursives i estudis culturals

7. Estudi dels mitjans de comunicació en xarxa i dels escenaris digitals

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16