Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

Examen escrit:

Una part Individual: publicitat i comunicació corporativa al cinema + Mapa conceptual


Una part en grup: partint de briefings, original de premsa.


Competències:


- Adquisició d'una terminologia professional correcta en pro de l'eficàcia de la comunicació.- Capacitat per conèixer els principals aspectes que conformen l'activitat de la comunicació publicitària.- Conèixer les principals aportacions teòriques i pràctiques en el camp de la publicitat i les relacions públiques.- Coneixement de l'evolució del funcionament del sistema de la comunicació publicitària, coneixent i dominant els conceptes de la mateixa manera que comprenent les principals característiques del mateix.- Capacitat d'organització i planificació.- Raonament crític.


 


Casos pràctics:


Competències:


- Capacitat per conèixer els principals aspectes que conformen l'activitat de la comunicació publicitària.- Coneixement de l'evolució del funcionament del sistema de la comunicació publicitària, coneixent i dominant els conceptes de la mateixa manera que comprenent les principals característiques del mateix.- Capacitat d'anàlisi i síntesi.- Capacitat d'organització i planificació.- Raonament crític.

 


La resolució de casos consistirà en la presentació escrita i -si és possible- oral de tres exercicis pràctics.


L'assistència a les classes és obligatòria. Si existeixen estudiants que no poden venir a classe per motius laborals o per causes justificades (malaltia, problemes familiars, etc.), s'exigirà que contactin amb el professor/a de l'assignatura, abans del 31 d'octubre del curs lectiu per a determinar el pla de treball a seguir per a superar l'assignatura.
 


Dins dels criteris d'avaluació es considera un assumpte prioritari l'ortografia. Per això, en tots els exercicis avaluables del semestre es consideraran:


 

o Faltes greus: errors ortogràfics. Una falta greu suposa 1 punt menys de la nota. Tres faltes greus o més, anul·la l'exercici íntegrament.

 

o Faltes lleus: errors de concordança entre subjecte i verb; errors d'accentuació i errors de puntuació (punts, comes, etc.). Cada falta lleu es penalitzarà amb 0,1 menys.