SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0903 - Organització d'Empreses (Empresa)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

15%

Projectes

15%

Criteris de superació

Cal obtenir almenys 5 punts sobre 10 en el conjunt de les proves per a superar l'assignatura, i a més a més, obtenir, almenys, la meitat de la puntuació de la prova d'examen escrit.
 
Es considera que l’alumnat es presenta a qualsevol de les dues convocatòries si es presenta a l'examen.

Els alumnes que no puguin assistir a les classes amb regularitat s'hauran de posar en contacte amb la professora responsable per determinar el seu programa de formació i, per tant, el sistema d'avaluació que els serà aplicable.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16