Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Tutories

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE09 - Dissenyar i aplicar mètodes d’encriptació per a la protecció de la informació.

CG05 - Buscar i utilitzar bibliografia, bases de dades i recursos documentals físics i/o electrònics generals i específics de les matemàtiques computacionals.

CG06 - Prendre decisions a partir de consideracions abstractes, per a organitzar, planificar i resoldre qüestions complexes de caràcter matemàtic o matematicocomputacional.

Resultats d'aprenentatge

NRA41 - Saber utilizar métodos de geometría algebraica en el codificado y decodificado de mensajes.

NRA40 - Conocer como codificar la información para poder transmitirla a través de un canal ruidoso. Así como saber decodificar un mensaje cifrado cuando se recibe con errores.

NRA39 - Conocer los principales métodos lineales de codificado y decodificado.