Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SIQ516 - Mètodes Matemàtics en Equacions en Derivades Parcials (ED)

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Realización y defensa de una memoria

70%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

 

  • Fins a un 70% de la nota total: realització i defensa d'una memòria d'un treball acadèmic (almenys el 20% d'aquesta prova s'ha de fer en anglès).
  • Fins a un 30% de la nota total: realització de problemes i exercicis de programació. S'avaluarà mitjançant el lliurament d'una memòria d'aquestes activitats pràctiques.
  • La nota mínima que s'exigeix ​​per superar l'assignatura és obtenir una puntuació global de 5 punts.
  • Perquè un estudiant es consideri presentat a l'assignatura haurà d'haver realitzat l'examen oral o escrit.