Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 31
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG03. Conèixer la informàtica relativa a l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
CG04. Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat. C03. Dissenyar i analitzar instal·lacions de transport de fluids des d'un punt de vista eficient. C04. Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament. C05. Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic. C07. Dissenyar millores en instal·lacions elèctriques, il·luminació, climatització i ventilació, relacionades amb l'estalvi i l'eficiència energètica.

Resultats d'aprenentatge

Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar un conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament.

Dissenyar millores en instal·lacions elèctriques, il·luminació, climatització i ventilació, relacionades amb l'estalvi i l'eficiència energètica

Dissenyar i analitzar instal·lacions de transport de fluids des d'un punt de vista eficient.

Conèixer la informàtica relativa a l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic.