Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEMA 1 – Introducció a les instal·lacions d'il·luminació (3h)

            1.  Conceptes bàsics de luminotècnia.

            2.  Tipus de llums.

            3.  Equips auxiliars.

            4.  Tipus de lluminàries.

            5.  Diagrames fotomètrics.

            6.  Mètode dels lúmens.

 

TEMA 2 – Disseny d'instal·lacions d'il·luminació (3h)

            1.  Criteris de disseny d'instal·lacions d'il·luminació d'interiors i d'enllumenat exterior.

            2.  Normativa aplicable.

3.  Sistemes de control i regulació.

4.  Optimització del consum energètic.

5.  Exemples de disseny d'instal·lacions.

5.1. Il·luminació d'interiors (habitatges, polidesportius, centres comercials…)

5.2. Enllumenat d'exteriores (ornamental, edificis, estadis, parcs…)

5.3. Enllumenat de carreteres (autovies, túnels, encreuaments…)

 

TEMA 3: Instal·lacions domòtiques (2 horas).

1.  Els sistemes domòtics.

2.  Tecnologies i protocols de comunicació.

3.  Sensors i actuadors.

4.  Sistemes de control.

5.  Interfícies d'usuari.

 

TEMA 4: Instal·lacions Elèctriques singulars (2 horas).

1.  Sistemes d'alimentación ininterrompuda.

2.  Grups electrògens.

3.  Sistemes d'elevació i tracció de càrrega.

4.  Altres.

 

TEMA 5: Optimització del consum energètic d'instal·lacions elèctriques (5 horas).

1.  Rendiment energètic dels components d'una instal·lació elèctrica de BT.

2.  Diagnòstic energètic d'una planta industrial. Auditories energètiques.

3.  UNE-216501, EN-16247, ISO50002 Auditoria Energètica.

4.  Exemples de auditoría energética.

 

TEMA 6 – Sistemes de Gestió Energètica (3h).

             1.  Normativa associada: UNE-EN-ISO 50001 i Directiva 27/2012.

             2.  Protocol d'avaluació d'estalvi energètic (IPMVP).

             3.  Implantació d'un sistema de gestió energètica (SGE).

             4.  Exemples d'implantació.

             5.  Plataformes informàtiques per a un SGE.

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Pràctica 1: Anàlisi de sistemes d'enllumenat (2 horas)

Pràctica 2: Sistemes avançats per a la mesura de la potència i la qualitat eléctrica (2 horas)

Pràctica 3: Anàlisi de sistemes de gestió i optimització energetica (2 horas)