Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1. Els residus sòlids: generalidades
2. Tipologia, origen i propietats
3. Normativa general i específica
4. Sistemes de separació i classificació
 • Envases
 • Paper i cartró
 • Vidre
 • RAEE
 • Biorresiduos
 • RCD
5. Tractaments biològics
 • Biosecado
 • Biometanització
 • Compostatge
6. Tractaments termics
 • Gasificació
 • Piròlisis
 • Incineració
7. Processos de reciclatge i valorització
 • Residus de envasos i embalatges
 • Residus de construcció i demolició (RCD)
 • Residus industrials
 • Residus urbans
 • Residus agropecuaris
 • Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE)
 • Neumàtics usats
 • Vehicles fora d'ús
8. Eliminació en dipòsit controlat
 • Elecció de l'emplaçament i disseny
 • Construcción
 • Explotació
 • Clausura, segellat i reinserció
 • Gestió post-clausura
9. Residus perillosos
 • Caracterització de les substàncies perilloses
 • Toxicitat i impacte sobre la salut i el medi ambient
 • Mistres i preparats perillosos
 • Definició i caracterització de residu perillós
 • Gestió dels residus perillosos
 • Tractament i eliminació dels residus perillosos
PRÀCTICA DE LABORATORI: Determinació de les propietats de diferents residus:
 
1.- Humitat, cendres i poder calorífic, per analitzar la seva viabilitat com a CDR (combustible derivat de residus).
 
2.- Contingut en C, H, O, N, S i biomassa per identificar la possibilitat de sotmetre'ls a processos biològics.
 
PRÀCTICA INFORMÀTICA: SIMULACIÓ DEL DISSENY, CONSTRUCCIÓ, GESTIÓ I CLAUSURA D'UN VERTEDERO CONTROLADO MEDIANTE TÈCNIC INFORMÀTICA