SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 373
Hores presencials Hores no presencials

Competències

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES:
- Resoldre problemes en entorns nous i dinàmics, així com en contextos multidisciplinaris relacionats amb aspectes de la RSC i el desenvolupament sostenible.
- Proporcionar coneixements que serviran de base pel desenvolupament i aplicació en la pràctica d'estratègies, polítiques, sistemes de gestió i ferramentes relacionades amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa.
- Desenvolupar la capacitat de l'estudiant de comunicar-se, de forma clara i sense ambigüitats, tant amb audiències expertes com no expertes.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:
- Analitzar i reflexionar sobre els principals aspectes econòmics d'una empresa o una altra organització, pública o privada, integrant en la seua anàlisi criteris ètics, socials, mediambientals i de sostenibilitat.
- Comprendre, identificar i anticipar possibles riscos i punts de fricció entre la dimensió economicofinancera i les consideracions socials, mediambientals i de sostenibilitat dins de les organitzacions; plantejar alternatives com a possibles solucions al problema i prendre decisions de forma autònoma dins d'un context d'incertesa.
- Dissenyar i desenvolupar polítiques i sistemes de gestió de RSC acords amb el model de negoci i les característiques de cada empresa o organització.
- Implementar les polítiques de RSC en totes les àrees i unitats de negoci, de forma transversal, integrant dins del sistema de gestió corporativa la dimensió econòmica amb la social i medioambiental, així com avaluar els resultats de les pràcticas ètiques i sostenibles.

Resultats d'aprenentatge

- Conèixer la relació entre economia real i financera i la contribució del sistema financer al desenvolupament. Reconèixer i identificar els mecanismes d'incorporació de la RSC a les empreses des de la dimensió econòmica de l'empresa. Examinar i distingir possibles ferramentes d'anàlisi de les estratègies de RSC. Plantejar i proposar possibles estratègies de ISR adaptades a la idiosincrasia pròpia de la societat en la qual l'estudiant es situa.
- Estudiar els diferents mecanismes de control tant interns com externs, els quals garantirán que les decisions directives vagen en la línia del cumpliment dels objetius dels stakeholders. Conèixer la relació entre Govern Corporatiu i resultats empresarials.
- Examinar i inspeccionar la interdependència existent entre empresa i medi ambient. Identificar i diferenciar distints nivells d'incorporació de qüestions medioambientals en la comptabilitat de l'organització. Saber cóm implantar un sistema de gestió medioambiental en una organització. Proposar un manual de sistema de gestió ambiental adaptat a una empresa concreta.
- Estudiar críticament el concepte d'acció social de l' empresa i valorar el seu impacte. Conèixer projectes empresarials amb impacte en desenvolupament humà i el seu impuls a través d'aliances públic-privades. Relacionar el Dret Internacional amb l'empresa i els drets humans.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16