SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Criteris de superació

A) La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts.

B) Els requisits per a superar l'assignatura, i sense els quals no es considera presentat/a àdhuc/a alumne/a, consisteixen en:

Participació en el fòrum de l'Aula Virtual (60% de la nota final): serà necessari la participació en cadascuna de les entrades obertes en el forum. Aquestes aportacions han de mostrar reflexions crítiques que referencien els materials bàsics de consulta. Es valoraràn les aproximacions originals que vagin mès enllá de la mera opinió personal o de la mera descripció del objecte (text o producte audiovisual) del debat.

Assaig (40% de la nota final): ha de respondre/abordar les qüestions plantejades per la professora en una extensió de 1400-1500. Deu seguir les normes d'estil de la UJI i citar necessàriament les fonts. Es valorarà la consulta de bibliografia complementària.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16