Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Anàlisi i comentaris de textos audiovisuals

40%

Resolució de problemes mitjançant un treball escrit

40%

Qüestionaris en línia d'avaluació

20%

Criteris de superació

A) La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts en cadascun dels exercicis. Per a realitzar mitjana s'hauran de tenir superats almenys el 60% dels exercicis presentats.

B) El requisit mínim perquè un alumne es considere presentat a la convocatòria serà el lliurament del 60% dels exercicis plantejats.