Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

El contingut del treball de recerca es definirà entre l'alumne i el tutor. El tutor assistirà a l'alumne en els aspectes a través de tutories personals:

1. Base de dades i eines per a gestió d'informació bibliogràfica per a la investigació.

2. Estructuració d'un treball d'investigació: objectiu, hipòtesis, metodologia, pla de treball.

3. Tècniques i eines teòriques, experimentals o de simulació per al desenvolupament de la investigació.

4. Estructura i redacció d'un article d'investigació: abstract, introducció, objectius, hipòtesis, metodologia, resultats, discussió, conclusions, referències.

5. Presentació oral de treballs de recerca.

La documentació final que haurà de lliurar el al final de l'assignatura serà:

- Un document detallat del treball de recerca amb els següents apartats: Introducció, Hipòtesi, Objectiu, Metodologia, Resultats, Discussió, Conclusions, Bibliografia.

- Un article en anglès publicat o llest per al seu enviament a una revista internacional indexada o congrés internacional, amb el format propi de la revista.