Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Contenido técnico

60%

Documentación

20%

Presentación y defensa oral

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà d'acord amb la correspondent rúbrica del treball de mòdul. Per a superar l'assignatura s'haurà d'obtindre un 5 sobre 10 en la qualificació global.

Criteris de recuperació

Els estudiants que no superen l'assignatura en la primera convocatòria, podran elaborar novament el treball en una segona convocatòria