Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Avaluació continua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

A) En 1º i 2º convocatoria, l'assignatura s'avalua considerant-se l'examen (50%) i l'avaluació contínua (50%). En cas de tindre una calificaciço de l’avaluació continua menor a 5, esta part de l’avaluació será recuperable en 2º convocatoria mitjançant activitats adicionals.

B) Per a poder fer la mitjana entre les parts és necessari obtenir una nota superior a 3,5 sobre 10 en cadascuna de les parts d'avaluació de la mateixa. Si no es compleix la condició anterior i la calificació global fora igual o superior a 5 punts, a l'acta figurarà una calificació de 4 puntos sobre 10.

C) Per a superar l'assignatura ha d'obtenir-se una nota ponderada global igual o superior a 5 sobre 10 si es compleix la condició anterior.

D) L'estudiant es considera presentat a una convocatòria si realitza l'examen de la mateixa.