Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

0 7
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

0 8
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0 1
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees en el context de la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental

CB9 - Comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats en l'àmbit de la h.ª Moderna del Mediterrani Occidental

CE1 - Analitzar la Història Moderna del Mediterrani Occidental des d'una perspectiva comparada

CE2 - Analitzar la història local i regional de la Història Moderna del Mediterrani Occidental

CE3 - Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció i identificar les diferents perspectives historiogràfiques

CG2 - Elaborar i manejar escrits, informes i procediments d'actuació més idonis per als problemes suscitats en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental

CG3 - Analitzar de forma crítica treballs en l'àrea de la h.ª Moderna del Mediterrani Occidental

Resultats d'aprenentatge

Com a complement de la matèria Fonaments Històrics del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna, l'estudiant tindrà un coneixement avançat d'una sèrie d'aspectes de la història del Mediterrani Occidental durant l'Edat Moderna, analitzats des d'una òptica social, que li permetrà comprendre la complexitat de l'organització i de la dinàmica social en l'espai considerat. I en particular dels models generals d'organització política i del pensament polític. Serà capaç de cercar i analitzar informació sobre la matèria, elaborar-la i presentar, per escrit i oralment, les seues reflexions sobre el tema.