SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrito (test, desarrollo y/o problemas)

70%

Resolución de ejercicios y problemas

30%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura serà necessari obtenir una qualificació mínima de 5 punts (sobre 10 punts). Els diferents exercicis i aplicacions que es proposen durant el curs constituiran el 30% de la nota final. La qualificació obtinguda en l'examen escrit representarà el 70% de la nota final. Aquest examen es realitzarà en la data que indique la coordinació del Màster.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16