Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBG120 - Trabajo de Final de Máster con Orientación Profesional / Master's Thesis

Semestre 2

Temari

Temari

Segons la normativa UJI, hi ha diferents tipologies de TFM:

a) Treballs experimentals relacionats amb la titulació i proposats pel professorat que participa en el títol, que poden desenvolupar-se en departaments universitaris, laboratoris, centres d’investigació, empreses i organitzacions afins. Si es duen a terme en col·laboració amb empreses i institucions ha d’establir-se el corresponent conveni de col·laboració.
b) Treballs de revisió i investigació bibliogràfica centrats en diferents àmbits relacionats amb la titulació.
c) Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diferents àmbits de l’exercici professional per als quals qualifica el títol. En aquest supòsit es poden portar a terme en empreses i institucions externes amb l’establiment del corresponent conveni de col·laboració. La persona responsable designada per l’empresa pot actuar com a cotutora del treball.
d) Treballs relacionats amb pràctiques externes de la titulació. En aquest supòsit es poden portar a terme en empreses i institucions externes amb l’establiment del corresponent conveni de col·laboració. La persona responsable designada per l’empresa pot actuar com a cotutora del treball.
e) Altres treballs proposats pel professorat o el mateix estudiantat, que siguen acceptats per les corresponents comissions de titulació de grau o de màster.

Des del màster, proposem, dins d'aquestes tipologies, les següents modalitats, les quals han de ser prèviament consensuades amb la tutora o el tutor o assignat.

Modalitat A:

Elaboració de projectes vinculats als eixos temàtics del màster: disseny, implementació, avaluació i propostes de millora.

Modalitat B:

Elaboració d'instruments, materials o recursos que puguen ser d'utilitat per a una organització/entitat en relació a la cultura de pau, conflictes o desenvolupament.

Modalitat C:

Desenvolupament de processos d'investigació-acció participativa com a mecanisme de millora en el treball amb les entitats/organitzacions.

Modalitat D:

Altres treballs, a determinar amb el tutor o la tutora. En cap cas es pot realitzar un treball eminentment teòric o únicament una revisió bibliogràfica.