Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEORÍA

1. Introducció a la Direcció de projectes

• Pràctiques de direcció de projectes

• Direcció per projectes

• Concepte de qualitat d'un projecte

• Importància i motivació dels sistemes de certificació: PMI, IPMA, ISO 21500, ITL, AGILE

• Direcció de projectes d'enginyeria

2. Fonaments de la Direcció de Projectes

• Concepte de projecte. Característiques. El cicle de vida del projecte.

• La guia dels fonaments de la direcció de projectes. Àrees de coneixement de la direcció de projectes.

• Tipus d'organitzacions en les empreses i la seva influència

• Habilitats a desenvolupar per a la direcció

3. Processos i gestió de la integració d'un projecte

• Concepte de procés aplicat a la direcció.

• Integració dels processos en els projectes

• Integració dels processos d'inici, planificació, execució i control i tancament d'un projecte

4. Gestió de l'abast d'un projecte

• Planificar la gestió de l'abast

• Recollir requeriments

• Crear un desglossament de tasques

5. Gestió del temps i costos en un projecte

• Planificar el calendari i temps i cost de les tasques

• Definir, assignar recursos, temps, cost i durada les tasques i establir fites

• Desenvolupar el cronograma i el pressupost

• Controlar el desenvolupament del cronograma

• Negociació amb tercers

• Anàlisi de risc

• Establiment de paràmetres de qualitat

6. Gestió dels recursos humans d'un projecte

• Pla de recursos humans d'un projecte

• Adquirir i desenvolupar l'equip humà del projecte

• Gestió de l'equip

7. Gestió d'interessats i de les comunicacions

• Planificar la identificació dels interessats

• Identificar els interessats i involucrar en el projecte

• Control d'interessats

• Pla de comunicacions per a gestió d'interessats

• Comunicacions en projectes

PRÀCTIQUES

1. Acta de Constitució d'un Projecte

2. Pla de Gestió d'un Projecte

3. Estructura de desglossament de tasques

4. Assignació de temps i cost

5. Assignació de recursos