Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEMA 1 – PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA

1.1 Fonts d’energia

1.2 El problema de la producció d’energia elèctrica. Corba de demanda

1.3 Qualitat del subministrament d’energia elèctrica

1.4 Producció d’energia elèctrica a España

1.5 Mercat de l’energia elèctrica

 

TEMA 2 – TIPUS DE CENTRALS ELÈCTRIQUES

2.1 Centrals tèrmiques de combustió

2.2 Centrals de cicle combinat

2.3 Centrals nuclears

2.4 Centrals hidràuliques

 

TEMA 3 – CENTRALS D’ENERGIES RENOVABLES

3.1 Centrals fotovoltaiques

3.2 Centrals tèrmiques solars

3.3 Centrals eòliques

3.4 Altres tipus de centrals

 

TEMA 4 – SISTEMA ELÈCTRIC DE LES CENTRALS ELÈCTRIQUES

4.1 Generador síncron

4.2 Transformador

4.3 Sistemes auxiliars

4.4 Proteccions del sistema elèctric

4.5 Esquema unifilar

 

TEMA 5 – INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES ELÈCTRICS DE POTÈNCIA

5.1 Estructura d’un SEP

5.2 Models de components d’un SEP

5.3 Capacitat de transmissió de potència

5.4 Funcionament d’un SEP en regim permanent equilibrat

5.5 Regulació de tensió en un SEP

5.6 Regulació de freqüència en un SEP

5.7 Transitoris en un SEP

5.8 Representació d’un SEP

5.9 Mètode de càlcul de quantitats per unitat (pu)

 

TEMA 6 – ESTUDI DELS SEP EN RÈGIM PERMANENT EQUILIBRAT

6.1 Introducció

6.2 Resolució d’un SEP: formulació del problema de flux de càrrega

6.3 Classificació de les variables del problema

6.4 Restriccions pràctiques de les variables

6.5 Classificació dels tipus de nuc

6.6 Resolució del flux de càrrega

6.7 Aplicació del flux de càrrega a l’operació i a la planificació del SEP

 

TEMA 7 – INTRODUCCIÓ AL MERCAT ELÈCTRIC

7.1 Organització de la contractació en el mercat de producció

7.2 Mercat diari

7.3 Separació de mercats

7.4 Restriccions tècniques

7.5 Processos i mercats posteriors al Mercat Diari

7.6 Mercat intradiari

7.7 Serveis complementaris

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

P1 – Centrals elèctriques: funcionament aïllat de generadors

P2 – Centrals elèctriques: connexió a la xarxa

P3 – Modelatge d’un SEP: generadors, transformadors, línies i càrregues

P4 – Funcionament del SEP en règim permanent equilibrat: flux de càrregues

P5 – Càlcul de corrents de curtcircuit