Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Bloc 1: Introducció a les instal·lacions de transport de fluids
Tema 1: Fonaments bàsics
Tema 2: Instal·lacions industrials tipus  

Bloc 2: Elements de regulació i gestió 
Temi 3: Vàlvules i sistemes de regulació 
Temi 4: Elements de mesura

Bloc 3: Màquines Hidràuliques
Temi 5: Anàlisi, selecció i regulació de màquines hidràuliques.
Tema 6: Instal·lacions de bombament. 


Bloc 4: Instal·lacions de Ventilació
Temi 7.  Dimensionament d'instal·lacions de ventilació i extracció localitzades . Instal·lacions Tipus.
Tema 8. Ventiladors

Bloc 5: Instal·lacions pneumàtiques i olehidráuliques 
Temi 9. Dimensionament i disseny de xarxes d'aire comprimit.  Instal·lacions Tipus.
Tema 10. Introducció a la neumàtica i oleohidràulica.
 

Temari Pràctiques:


P1.- Modelatge d'instal·lacions de fluids mitjançant EPANET
P2.- Controls i automatització de xarxes amb EPANET

P3.- Estudi del comportament de le vàlvules

P4.- Estudi del funcionament de Màquines hidràuliques.
P5.- Estudi experimental d'una instal·lació de ventilació