Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

Temari de teoria
 
1 . Instrumentació de processos .
 
1.1 . Introducció .
 
1.2 . El procés de mesura .
 
1.3 . Classificació dels instruments de mesura .
 
1.4 . Definicions i conceptes bàsics .
 
1.5 . Calibratge de sensors .
 
1.6 . La transmissió de la mesura .
 
1.7 . Instrumentació intel · ligent.
 
1.8 . Diagrames d'instrumentació . Nomenclatura i simbologia .
 
2 . Transductors de variables contínues .
 
2.1 . Introducció
 
2.2 . Transductors de temperatura .
 
2.3 . Transductors de pressió i nivell .
 
2.4 . Transductors de cabal .
 
2.5 . Transductors de magnituds mecàniques i elèctriques .
 
2.6 . Altres transductors .
 
2.7 . Selecció de sensors .
 
3 . Tractament de senyals analògics .
 
3.1 . Introducció
 
3.2 . Tipus de sortida de transductors continus .
 
3.3 . Circuits de condicionament
 
3.4 . Circuits d'amplificació
 
3.5 . Circuits de filtratge
 
3.6 . Mostreig de senyals continus
 
3.7 . Selecció de circuits d'instrumentació
 
4 . Tecnologies per al processament digital de senyals .
 
4.1 . Introducció
 
4.2 . Sistemes basats en microprocessador .
 
4.3 . Perifèrics utilitzats en la monitorització i control de processos .
 
4.4 . Llenguatges de programació per a la monitorització i control de processos .
 
4.5 . Implementació de filtres digitals .
 
4.6 . Implementació de controladors digitals de processos continus .
 
4.7 . Selecció de plataformes maquinari per a tractament digital de senyals .
 
5 . Electrònica de potència .
 
5.1 . Introducció .
 
5.2 . Components electrònics de potència .
 
5.3 . Circuits per atacar càrregues de contínua a partir de font d'alterna .
 
5.4 . Circuits per atacar càrregues de contínua unipolars a partir de font de contínua .
 
5.5 . Circuits per atacar càrregues de contínua bipolars a partir de font de contínua .
 
5.6 . Circuits per atacar càrregues d' altern a partir de font de contínua .
 
5.7 . Circuits per atacar càrregues d' altern a partir de font d'alterna .
 
5.8 . Selecció d'equips de potència .
 
 
 
 Temari de pràctiques
 
1 . Sensors . Tractament de senyals analògiques.
 
2 . Monitorització de processos mitjançant PC amb targeta d'adquisició de dades .
 
3 . Perifèrics per a l'adquisició de dades . Tractament digital de senyals .
 
4 . Perifèrics de sortida i electrònica de potència . Alimentació de càrregues .
 
5 . Control digital de processos continus .