Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen final

60%

Avaluació continuada

40%

Criteris de superació

A) Per superar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen final, a més d'una nota global superior a 5. 
 
B) Per considerar presentat a l'assignatura, l'estudiant ha de realitzar l'examen final. 
 
La qualificació de l'avaluació contínua que s'obté al llarg del curs es mantindrà per a la segona convocatòria.