Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1.     Els Processos químics.
 
L'anatomia dels processos químics. Les operacions unitàries. Operacions unitàries físiques. L'operació unitària química.

2.     Diagrames de flux de procés.
 
Enginyeria de procés. Diagrames de blocs. Diagrames de flux de procés. Diagrames d'instrumentació i control.
 
3.     Balanços de matèria en processos sense reacció química.
 
Balanços macroscòpics de matèria. Composicions. Elecció dels límits del sistema. Sistemes amb porga, derivació i reciclatge.
 
4.     Balanços de matèria en processos amb reacció química.
 
L'estequiometria de reacció. Components clau i en excés. Conversió, selectivitat i rendiment. Balanços macroscòpics de matèria en estat estacionari.
 
5.     Balanços d'energia en els processos químics.
 
El balanç d'energia. Càlcul de l'entalpia. La calor de reacció. Consums d'energia en processos químics.
 
6.     Reactors químics.
 
Cinètica química. Tipus de reactors químics. El reactor discontinu. El reactor continu de tanc agitat. El reactor de flux de pistó.
 
7.     Anàlisi i disseny de processos químics industrials.
 
Indústria química bàsica. Indústries del petroli i petroquímica. Indústries de colorants i esmalts ceràmics.