Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

Elaboració de treballs acadèmics 20 punts

Realització d’una valoració neuropsicològica en un cas concret 10 punts

Proposta d’un programa d’intervenció neuropsicològica 10 punts

Examen escrit 60 punts

Es tindrà en compte l’assistència i la participació de l’alumne en les classes presencials. Per a aprovar l’assignatura es deuen presentar tots els treballs requerits i obtenir una nota de 5 sobre 10 en l’examen escrit. 

Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la

realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una

prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent

activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a

la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”