Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixements

Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAF012 - Sistemes de Protecció Familiar i del Menor

SAF033 - Infància i Adolescència en Situació de Risc

SBD009 - Menors en Risc: Protecció i Reforma

SAF013 - Promoció de la Igualtat i Violència de Gènere

SBD015 - Maltractament i Família

SAF017 - Assessorament i Teràpia Familiar

SAF031 - Desenvolupament Personal i Sentit Vital en Projectes d'Intervenció Psicosocial

SBD008 - Desenvolupament Personal i Sentit Vital en Projectes d'Intervenció Familiar

SAF018 - Mediació 1: Conceptualització, Tipus i Models

SAF019 - Mediació 2: Processos i Tècniques

SBD003 - Mediació Familiar: Concepte, Evolució i Models

SAF020 - Mediació 3: Estudi de casos i simulació

SBD014 - Mediacions Familiars

SAF030 - Dret de Família

SBD001 - Aspectes Jurídicosocials de la Intervenció i Mediació Familiar

SAF032 - Anàlisi del Context Familiar

SBD004 - Anàlisi dels Contextos Familiars

SAF035 - Intervenció Comunitària en Famílies en Situació de Vulnerabilitat

SAF038 - Famílies, Discapacitat i Necessitats Educatives Especials

SBD010 - Suport a Famílies amb Membres en Situacions de Vulnerabilitat

Assignatures disponibles sols per a reconeixement

SBD005 - Mediacions Comunitàries

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida

SBD006 - Suport a Famílies no Convencionals

Curs 1 - Semestre 1 - Optativa - Només convalida